Loading...

Blog

Our latest news

Tag: 3D scan
  • اسکن سه بعدی

    Autodesk Memento
    نرم افزاری که به تازگی نسخه بتای آن رایگان شده و در اختیار کاربران قرار داده شده به خوبی قابلیت رقیبان خود را دارد و تهدیدی جدی برای این شرکت ها محسوب میشود
    شما میتوانید با گرفتن چند عکس با کیفیت متوسط و با نور نسبتا مناسب از سوژه مورد نظر که میتواند یک…

    Continue Reading