Autodesk Memento

نرم افزاری که به تازگی نسخه بتای آن رایگان شده و در اختیار کاربران قرار داده شده به خوبی قابلیت رقیبان خود را دارد و تهدیدی جدی برای این شرکت ها محسوب میشود
شما میتوانید با گرفتن چند عکس با کیفیت متوسط و با نور نسبتا مناسب از سوژه مورد نظر که میتواند یک محیط ، یا آبجکت مورد نظر باشد ، آن را به یک مدل با حفظ جزییات تبدیل کنید

در این نرم افزار بعد از گرفتن عکس ها و قرار دادن آن ، کار پردازش به صورت آنلاین صورت میگیرد و کمبود گزینه ها برای تغییر پارامتر ها از معایب آن محسوب میشود

در استودیو نما به نما این نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت که نمونه هایی از آن را در اینجا مشاهده میکنید